loader-gif

Zpracováváme

Chci přihlásit

Dítě

Sourozence

Vyplněním online formuláře dochází k učinění závazné objednávky, jejímž předmětem je uzavření smlouvy na příměstský tábor v Opavě ve vybraném termínu při ZŠ Englišova mezi organizátorem tábora Rozjeď se z.s. IČ: 03268420 a níže uvedeným účastníkem tábora.

Vyplněním online formuláře dochází k učinění závazné objednávky, jejímž předmětem je uzavření smlouvy na příměstský tábor v Opavě ve vybraném termínu při ZŠ Englišova mezi organizátorem tábora Rozjeď se z.s. IČ: 03268420 a níže uvedenými účastníky tábora.

Vyberte termín

Opava, ZŠ Englišova
Termín Volná místa
26.08.2019 - 30.08.2019 0 Obsazeno
Pokračovat

Rekapitulace přihlášky

Dítě
Jméno
Příjmení:
Datum narození:
Dítě 2
Jméno
Příjmení:
Datum narození:


Zpět


Zákonný zástupce

Cena tábora je 2000 Kč. Po přihlášení na tábor je nutné do 10 dnů uhradit zálohu ve výši 40% z ceny tábora, tj. 800 Kč na níže uvedený účet.
Doplatek ve výši 1200 Kč je nutno uhradit nejpozději 60 dnů před zahájením tábora.

Po vyplnění elektronické přihlášky Vám emailem dorazí organizační pokyny k táboru a potřebné údaje k uskutečnění platby.

Přihlašovatel dítěte výslovně bere na vědomí, že nedílnou součástí smluvních podmínek kromě popisu předmětného tábora, jsou i smluvní podmínky, které jsou dostupné na stránkách www.rozjedse.cz/dokumenty, přičemž přihlašovatel dítěte odesláním elektronické přihlášky potvrzuje, že se s těmito podmínky seznámil, a jsou mu známy.